Stortinget - Møte onsdag den 11. mai 2011 kl. 10

Dato: 11.05.2011

Sak nr. 2 [11:08:47]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det er én endring i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

Den foreslåtte endringen i dagens spørretime foreslås godkjent.

– Det anses vedtatt.

Endringen var som følger:

Spørsmål 8, fra representanten Bjørn Lødemel til olje- og energiministeren, er overført til finansministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra finansministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 2, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 8

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7