Stortinget - Møte tirsdag den 28. februar 2012 kl. 10

Dato: 28.02.2012

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Vi er da klare til å gå til votering.

I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.