Stortinget - Møte onsdag den 24. oktober 2012 kl. 10

Dato: 24.10.2012

Sak nr. 2 [11:08:53]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser.

De foreslåtte endringer i den ordinære spørretimen foreslås godkjent.

– Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 12 og 13, fra henholdsvis representantene Svein Harberg og Dagrun Eriksen til kulturministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13