Stortinget - Møte onsdag den 20. februar 2013 kl. 10

Dato: 20.02.2013

Sak nr. 2 [11:11:08]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål l, fra representanten Bård Hoksrud til miljøvernministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 2, fra representanten Jan Arild Ellingsen til utenriksministeren, må utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Laila Marie Reiertsen til arbeidsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 14, fra representanten Steinar Reiten til landbruks- og matministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14