Stortinget - Møte onsdag den 12. juni 2013 kl. 10

Dato: 12.06.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.11.