Stortinget - Møte tirsdag den 14. januar 2014 kl. 10

Dato: 14.01.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da ser det ut til at Stortinget er klar til å gå til votering.

I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.