Stortinget - Møte onsdag den 26. februar 2014 kl. 10

Dato: 26.02.2014
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.18.