Stortinget - Møte onsdag den 26. februar 2014 kl. 10

Dato: 26.02.2014

Referatsaker

Sak nr. 3 [14:17:07]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.