Stortinget - Møte onsdag den 26. februar 2014 kl. 10

Dato: 26.02.2014

Sak nr. 2 [11:28:01]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Helga Pedersen til statsministeren, er overført til kommunal- og moderniseringsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 15, fra representanten Odd Omland til næringsministeren, er overført til kommunal- og moderniseringsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra kommunal- og moderniseringsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 3, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 16, fra representanten Ingrid Heggø til næringsministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren på vegne av næringsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 17, fra representanten Ruth Mari Grung til helse- og omsorgsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 4.

Spørsmål 22, fra representanten Stine Renate Håheim til landbruks- og matministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 11.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 15

Spørsmål 17

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 22

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 16

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 23

Spørsmål 24