Stortinget - Møte torsdag den 24. april 2014 kl. 10

Dato: 24.04.2014

Dokumenter: (Innst. 168 S (2013–2014))

Sak nr. 1 [10:07:10]

Innstilling fra valgkomiteen om endringer i vararepresentasjonen i Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 1

Valgkomiteen hadde innstilt:

I Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges Liv Signe Navarsete som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

I Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges Liv Signe Navarsete som varamedlem i stedet for Marit Arnstad.

I Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges Janne Sjelmo Nordås som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

I Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet velges Per Olaf Lundteigen som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

Votering:Valgkomiteens innstilling ble enstemmig bifalt.