Innstilling fra valgkomiteen om endringer i vararepresentasjonen i Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger

Til Stortinget

Bakgrunn

I brev av 10. april 2014 fra Senterpartiets stortingsgruppe anmodes det om at Stortinget gjør følgende endringer i sammensetningen av fire av Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger:

I Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges Liv Signe Navarsete som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

I Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges Liv Signe Navarsete som varamedlem i stedet for Marit Arnstad.

I Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges Janne Sjelmo Nordås som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

I Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet velges Per Olaf Lundteigen som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

Komiteens tilråding

Valgkomiteen viser til ovenstående og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

I Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen velges Liv Signe Navarsete som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

I Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling velges Liv Signe Navarsete som varamedlem i stedet for Marit Arnstad.

I Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling velges Janne Sjelmo Nordås som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

I Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet velges Per Olaf Lundteigen som varamedlem i stedet for Trygve Slagsvold Vedum.

Oslo, i valgkomiteen, den 22. april 2014

Olemic Thommessen

leder