Stortinget - Møte tirsdag den 6. mai 2014 kl. 10

Dato: 06.05.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er Stortinget klar til å gå til votering over sakene på dagens kart.

Sak nr. 1 er det allerede votert over.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.