Stortinget - Møte onsdag den 14. mai 2014 kl. 10

Dato: 14.05.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Før Stortinget går til votering over sak nr. 3, må Stortinget få overbrakt offisielt de sakene som det skal voteres over under sak nr. 3. Statsråd Sylvi Listhaug vil overbringe 6 kgl. proposisjoner.

Votering

Statsråd Sylvi Listhaug overbrakte 6 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.