Stortinget - Møte onsdag den 14. mai 2014 kl. 10

Dato: 14.05.2014

Sak nr. 2 [11:30:11]

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten. Presidenten viser i den sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten som er gjort tilgjengelig for representantene.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Jan Bøhler til klima- og miljøministeren, vil bli besvart av helse- og omsorgsministeren på vegne av klima- og miljøministeren, som er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Jenny Klinge til justis- og beredskapsministeren, tas opp av representanten Geir Inge Lien.

Spørsmålene 10 og 11, fra henholdsvis representantene Irene Johansen og Liv Signe Navarsete til forsvarsministeren, må utsettes til neste spørretime da statsråden er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Anne Tingelstad Wøien til kunnskapsministeren, må utsettes til neste spørretime da statsråden er bortreist.

Svein Roald Hansen hadde her overtatt presidentplassen.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13