Stortinget - Møte onsdag den 14. mai 2014 kl. 10

Dato: 14.05.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.46.