Stortinget - Møte torsdag den 5. juni 2014 kl. 10

Dato: 05.06.2014

Voteringer

Etter at det var ringt til votering, uttalte

Presidenten: Da er vi klare til å gå til votering.

I sakene nr. 1–4 foreligger det ikke noe voteringstema.

Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.