Stortinget - Møte tirsdag den 13. januar 2015 kl. 10

Dato: 13.01.2015
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.29.