Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)

Dette dokument

  • Innst. 115 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 15 L (2014–2015)
  • Dato: 09.12.2014
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 3

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 9. desember 2014

Linda C. Hofstad Helleland

Åse Michaelsen

leder

ordfører