Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2015 kl. 10

Dato: 17.11.2015

Dokumenter: (Lovvedtak 2 (2015–2016), jf. Innst. 22 L (2015–2016) og Prop. 138 L (2014–2015))

Sak nr. 5 [12:31:35]

Stortingets vedtak til lov om endringar i yrkestransportlova (lovbrotsgebyr knytt til tildeling av tenestekonsesjonskontraktar)