Stortinget - Møte onsdag den 11. mai 2016 kl. 10

Dato: 11.05.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.25.