Stortinget - Møte fredag den 3. juni 2016 kl. 10

Dato: 03.06.2016
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 11.17.