Stortinget - Møte torsdag den 6. april 2017

Dato: 06.04.2017
President: Marit Nybakk

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.09.