Stortinget - Møte fredag den 2. desember 2016

Dato: 02.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 79 S (2016–2017), jf. Dokument 8:94 S (2015–2016))

Innhold

Sak nr. 10 [10:40:10]

Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Iselin Nybø om å opprette en personvernkommisjon for justissektoren (Innst. 79 S (2016–2017), jf. Dokument 8:94 S (2015–2016))