Stortinget - Møte fredag den 16. desember 2016

Dato: 16.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 29 (2016–2017), jf. Innst. 123 L (2016–2017) og Prop. 3 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 9 [14:53:56]

Stortingets vedtak til lov om endringer i introduksjonsloven (samordning med andre offentlige ytelser) (Lovvedtak 29 (2016–2017), jf. Innst. 123 L (2016–2017) og Prop. 3 L (2016–2017))