Stortinget - Møte fredag den 16. desember 2016

Dato: 16.12.2016
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 28 (2016–2017), jf. Innst. 107 L (2016–2017) og Prop. 4 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 8 [14:53:55]

Stortingets vedtak til lov om endringer i opplæringslova (tidsbegrenset dispensasjon fra kravet om relevant kompetanse i undervisningsfaget) (Lovvedtak 28 (2016–2017), jf. Innst. 107 L (2016–2017) og Prop. 4 L (2016–2017))