Stortinget - Møte tirsdag den 17. oktober 2017

Dato: 17.10.2017
President: Olemic Thommessen

Voteringer

Votering
Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd velges for ett år:

Medlemmer:

 1. Martin Kolberg

 2. Ruth Grung

 3. Jorodd Asphjell

 4. Stein Erik Lauvås

 5. Ingalill Olsen

 6. Nina Sandberg

 7. Michael Tetzschner

 8. Bente Stein Mathisen

 9. Norunn Tveiten Benestad

 10. Marianne Synnes

 11. Nils Aage Jegstad

 12. Solveig Sundbø Abrahamsen

 13. Ulf Leirstein

 14. Helge André Njåstad

 15. Hanne Dyveke Søttar

 16. Kjersti Toppe

 17. Heidi Greni

 18. Torgeir Knag Fylkesnes

 19. Ketil Kjenseth

 20. Torhild Bransdal

Varamedlemmer:

For nr. 1–6:

1. Øystein Langholm Hansen

2. Tuva Moflag

3. Masud Gharahkhani

4. Jette F. Christensen

5. Tellef Inge Mørland

6. Siri Gåsemyr Staalesen

For nr. 7–12:

7. Trond Helleland

8. Svein Harberg

9. Marianne Haukland

10. Liv Kari Eskeland

11. Vetle Wang Soleim

12. Olemic Thommessen

For nr. 13–15:

13. Erlend Wiborg

14. Himanshu Gulati

15. Gisle Meininger Saudland

For nr. 16–17:

16. Ole André Myhrvold

17. Åslaug Sem-Jacobsen

For nr. 18:

Solfrid Lerbrekk

For nr. 19:

Trine Skei Grande

For nr. 20:

Tore Storehaug

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.