Stortinget - Møte torsdag den 9. mai 2019

Dato: 09.05.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 10 [16:26:16]

Referat

  • 1. (334) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Katrine Boel Gregussen, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om å erklære klimakrisen som en nasjonal nødsituasjon (Dokument 8:145 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

  • 2. (335) Riksrevisjonens undersøkelse av informasjon om resultater av bistand til utdanning (Dokument 3:10 (2018–2019))

  • 3. (336) Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne (Dokument 3:11 (2018–2019))

    Enst.: Nr. 2 og 3 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

  • 4. (337) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om en desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og bærekraftig lokalsamfunn (Dokument 8:146 S (2018–2019))

    Enst.: Sendes utdannings- og forskningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.