Stortinget - Møte tirsdag den 14. januar 2020

Dato: 14.01.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 124 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 2 [10:05:58]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling (Innst. 124 S (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se voteringskapittel