Stortinget - Møte lørdag den 21. mars 2020 *

Dato: 21.03.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.13.