Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudjettet 2020 under Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet og vedtak om endring i stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 21. mars 2020

Mudassar Kapur

Sigbjørn Gjelsvik

leder

ordfører