Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2020

Dato: 12.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 90 (2019–2020), jf. Innst. 252 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 15 [12:04:13]

Stortingets vedtak til lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven (Lovvedtak 90 (2019–2020), jf. Innst. 252 L (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.