Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2020

Dato: 12.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 86 (2019–2020), jf. Innst. 250 L (2019–2020) og Prop. 40 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 11 [12:04:08]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (utvidet adgang til utvisning m.m.) (Lovvedtak 86 (2019–2020), jf. Innst. 250 L (2019–2020) og Prop. 40 L (2019–2020))