Stortinget - Møte tirsdag den 12. mai 2020 *

Dato: 12.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet slutt kl. 22.09.