Stortinget - Møte tirsdag den 22. oktober 2019

Dato: 22.10.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Arne Lyngstad

Presidenten: Ærede medrepresentanter! Tidligere stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag fylke Arne Lyngstad er gått bort, 57 år gammel.

Som stortingsrepresentant var det den daværende kirke-, utdannings- og forskningskomiteen som ble hans arena. Den kjente han godt fra før; han hadde vært rådgiver for Jon Lilletun i perioden 1993–1997, den gang Lilletun var leder for komiteen. Selv ble Arne Lyngstad komiteens nestleder i sin første periode. I sin andre periode var han medlem av delegasjonen til Nordisk råd, og i 2003 var han også leder for den norske delegasjonen.

Det var lærer den unge verdølen hadde tenkt å bli da han begynte på sine studier, som bl.a. førte til en prisbelønt hovedoppgave i historie i 1992. Temaet var «Europa-debatt i den Sosialistiske Internasjonale 1955–63». Dette fikk Kristelig Folkepartis parlamentariske leder Kåre Gjønnes rede på, og han hyret inn den unge historikeren – og partimedlemmet – som rådgiver for Europa- politikken i Kristelig Folkeparti.

Arne Lyngstad ble valgt inn på Stortinget i 1997 for Kristelig Folkeparti. Det var hjemfylket Nord-Trøndelag som hadde satt ham opp som sin førstekandidat. I en alder av 35 år kunne han allerede vise til en lang liste når det gjaldt verv innen både KrF og KrFU, som lokalpolitiker både i Verdal og Trondheim og i fylkestinget i Nord-Trøndelag. Innen edruskapsarbeidet hadde han også hatt flere verv, bl.a. som leder for Det Norske Totalavholdsselskaps Ungdomsforbund, nå en del av Juvente.

I 2001 ble han rammet av beinmargskreft. Det var en tøff beskjed å få for en småbarnsfar, men han var tapper. Han kom da også tilbake til arbeidet som stortingsrepresentant, og etter valget i 2005, der mandatet i Nord-Trøndelag gikk tapt, var han igjen rådgiver i Kristelig Folkepartis stortingsgruppe i en kort periode. I 2006 ble han ansatt som direktør for den diakonale Lukasstiftelsen, med hovedkontor i Malvik. I den forbindelse flyttet han og familien tilbake til de trønderske hjemtraktene. Han var glad for oppgavene i Lukasstiftelsen, men da sykdommen slo til igjen, måtte han trappe ned og etter hvert akseptere at yrkeslivet var slutt. Engasjementet var likevel sterkt, bl.a. som brukerrepresentant i beslutningsnemnda for legemidler.

Lyngstad engasjerte seg for partiet helt til det siste. Så sent som 5. mai i år, drøyt tre uker før han døde, deltok han på en valgkampsamling i Trondheim KrF. Arne Lyngstad vil bli husket som en trofast, flittig og grundig person, like mye bak i kulissene som på scenen.

Det er med vemod vi har mottatt meldingen om at han er gått bort.

Vi minnes Arne Lyngstad for hans virke i Stortinget og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Representanten Knut Arild Hareide, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Den tidligere innkalte vararepresentanten for Finnmark, Vetle Langedahl, tar nå sete.

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om at den innvilgede permisjonen for representanten Else-May Norderhus 7.–24. oktober endres til sykepermisjon fra og med 22. oktober og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  2. Vararepresentanten Tove-Lise Torve innkalles for å møte i permisjonstiden.

Statsråd Kjell-Børge Freiberg overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Eva Kristin Hansen hadde her overtatt presidentplassen.