Stortinget - Møte tirsdag den 3. desember 2019

Dato: 03.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 13 [15:13:54]

Referat

 • 1. (82) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i skatteloven (Lovvedtak 2 (2019–2020))

  • 2. lov om endringer i merverdiavgiftsloven (Lovvedtak 3 (2019–2020))

  • 3. lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget (Lovvedtak 5 (2019–2020))

  • - er sanksjonert under 29. november 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (83) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Geir Pollestad og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel (Dokument 8:18 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 3. (84) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Geir Pollestad, Ole André Myhrvold og Per Olaf Lundteigen om eierskap og skattlegging av vindkraft i Norge (Dokument 8:19 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (85) Ny saldering av statsbudsjettet 2019 (Prop. 28 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdig behandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.