Stortinget - Møte tirsdag den 3. desember 2019

Dato: 03.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.15.