Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2019

Dato: 09.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 9 [20:16:22]

Referat

 • 1. (91) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) (Lovvedtak 6 (2019–2020))

  • 2. lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.) (Lovvedtak 8 (2019–2020))

  • – er sanksjonert under 6. desember 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (92) Lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven) (Prop. 31 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3. (93) Kvalitet og pasientsikkerhet 2018 (Meld. St. 9 (2019–2020))

 • 4. (94) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torleif Hamre om å sikre grunnleggende menneskerettigheter og kompetansebaserte bemanningsnormer i eldreomsorgen og andre kommunale omsorgstilbud (Dokument 8:24 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5. (95) Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018 (Prop. 29 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 6. (96) Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr) (Prop. 32 L (2019–2020))

 • 7. (97) Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden (Prop. 33 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.