Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2019

Dato: 09.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.17.