Stortinget - Møte tirsdag den 19. januar 2021

Dato: 19.01.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovanmerkning 4 (2020–2021), jf. Lovvedtak 60 (2020–2021), Innst. 4 L (2020–2021) og Prop. 1 LS (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 2 [10:01:15]

Stortingets vedtak til lov om endring i a-opplysningsloven (Lovanmerkning 4 (2020–2021), jf. Lovvedtak 60 (2020–2021), Innst. 4 L (2020–2021) og Prop. 1 LS (2020–2021))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se voteringskapittel