Stortinget - Møte torsdag den 11. februar 2021 *

Dato: 11.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.12