Stortinget - Møte tirsdag den 24. november 2020

Dato: 24.11.2020
President: Nils T. Bjørke

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.36.