Stortinget - Møte tirsdag den 15. desember 2020

Dato: 15.12.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 19.26.