Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2021

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 2020

Mudassar Kapur

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører