Stortinget - Møte torsdag den 28. oktober 2021 *

Dato: 28.10.2021
President: Nils T. Bjørke
Dokumenter: (Innst. 22 S (2021-2022))

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 8 [10:45:04]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU (Innst. 22 S (2021-2022))