Stortinget - Møte torsdag den 25. november 2021 *

Dato: 25.11.2021
President: Svein Harberg
Dokumenter: (Innst. 35 L (2021–2022), jf. Dokument 8:2 L (2021–2022))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 5 [13:10:02]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Kirsti Bergstø, Torgeir Knag Fylkesnes, Kathy Lie, Andreas Sjalg Unneland, Grete Wold og Birgit Oline Kjerstad om gjenopprettelse av kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere (Innst. 35 L (2021–2022), jf. Dokument 8:2 L (2021–2022))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Stortinget tar pause fram til votering kl. 14.

Stortinget tok pause i forhandlingene kl. 13.11.

-----

Stortinget gjenopptok forhandlingene kl.14.

President: Morten Wold