Stortinget - Møte torsdag den 15. juni 2023

Dato: 15.06.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.12.