Stortinget - Møte tirsdag den 18. oktober 2022

Dato: 18.10.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.15.