Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Dette dokument

  • Innst. 26 S (2022–2023)
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 2
Til Stortinget
Oslo, i valgkomiteen, den 13. oktober 2022

Masud Gharahkhani

leder