Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2022

Dato: 20.12.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.58.