Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund om å be Regjeringen vurdere presiseringer i folkeregistreringsloven og skatteloven slik at personer med sterke tilknytningspunkter til landet har skatteplikt til landet

Til Stortinget
13. oktober 1999